top of page

 

TERMENI SI CONDITII DE UTILIZARE A WEBSITE-ului www.tandem-learning.ro

Operatorul

Tandem Learning SRL cu sediul in Bucuresti, Str. Sevastopol, nr. 13-17, Diplomat Business Center, Etaj 2, Apartament 112, Sector 1, in calitate de Operator de date cu caracter personal nr. 26858, este o companie specializata in pregatirea profesionala a personalului din domeniul asigurarilor.
Care sunt datele  cu caracter personal pe care le prelucram
Categoriile de date prelucrate sunt : nume, prenume, CNP, adresa de domiciliu, IBAN, adresa de e-mail, studii absolvite.

SCOPUL prelucrarii datelor cu caracter personal

Furnizararea serviciilor de formare profesionala pentru intermediarii in asigurari, facturarea serviciilor furnizate si inscrierea la examenul de absolvirea a cursurilor, organizat de Institutul de Studii Financiare precum si in scopul indeplinirii unor obligatii legale.

Baza legala:

Datele cu caracter personal vor fi procesate doar in urma oferirii Consimtamantului Dumneavoastra si doar in scopurile declarate.

Categorii de destinatari:

Pentru a facilita desfasurarea activitatii de formare profesionala pentru specialistii in asigurari si in vederea indeplinirii obligatiilor legale, Tandem Learning comunica aceste date catre autoritati publice, operatori, terti sau imputernicitii sai sau altor categorii de destinatari precum:

 •  Pentru indeplinirea unor cerinte legale sau la solicitarea acestora, catre: Autoritatea de Supraveghere Financiara.

 •  Pentru inscrierea la examenul de absolvire a cursurilor catre Institutul de Studii Financiare.

 • •Pentru a desfasura activitatea de furnizor de servicii de pregatire profesionala a personalului din domeniul asigurarilor, utilizam furnizori de servicii cu care avem contracte incheiate.Aceștia sunt furnizori de servicii care se afla in Romania si prelucreaza date cu caracter personal în conformitate cu legislatia europeană privind protecția datelor, pentru a garanta un nivel ridicat de protectie a datelor.

Stocarea și transferul datelor Dumneavoastra personale catre autoritatile publice in scopul indeplinirii unei obligatii legale se bazeaza in mod legal pe Art. 6 paragraful 1 teza 1 litera c) din REGULAMENTUL (UE) 2016/679 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 27 aprilie 2016.

Durata stocarii

Datele personale vor fi stocate pana la momentul incetarii relatiei contractuale cu Dumneavoastra. Vă informăm prin prezenta că vom proceda la ştergerea datelor dumneavoastră personale prelucrate în conformitate cu prevederile art. 17 din Regulamentul nr. 679/2016 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date,   imediat dupa expirarea termenele legale de arhivare (conform legea arhivelor nationale numarul 16/1996 precum şi dispoziţiile legale speciale aplicabile societăţii Tandem Learning având în vedere obiectul de activitate al societăţii.

Drepturile persoanei vizate:

Ca persoana vizata, puteti contacta societatea noastra in orice moment si in mod gratuit, cu o solicitare scrisa pe email (dpo@tandem-learning.ro)  sau prin posta, folosind datele de contact în vederea exercitarii drepturilor Dumneavoastra in conformitate cu GDPR. Aceste drepturi sunt urmatoarele:

 • Dreptul de a primi informatii cu privire la prelucrarea datelor si o copie a datelor procesate (dreptul de acces, articolul 15 GDPR),

 • Dreptul de a solicita rectificarea datelor inexacte sau completarea datelor incomplete (dreptul de acces, art. 16 GDPR),

 • Dreptul de a solicita stergerea datelor cu caracter personal si, in cazul in care datele cu caracter personal au fost facute publice, transmiterea informatiilor referitoare la solicitarea de stergere catre alti operatori (dreptul de stergere, articolul 17 GDPR),

 • Dreptul de a solicita restrictionarea prelucrarii datelor (dreptul la restrictionare a procesarii, articolul 18 GDPR),

 • Dreptul de a primi datele personale cu privire la persoana vizata intr-un format structurat, utilizat în mod obisnuit si de a solicita transmiterea acestor date catre un alt operator (dreptul la portabilitatea datelor, articolul 20 GDPR),

 • Dreptul de a se opune prelucrarii datelor cu intentia de a inceta prelucrarea (dreptul la obiectie, articolul 21 GDPR),

 • Dreptul de a retrage oricand un consimtamant dat in vederea opririi unei prelucrari a datelor care se bazeaza pe consimtamantul Dumneavoastra. Retragerea nu va afecta legalitatea prelucrarii pe baza consimtamantului acordat inainte de retragere (dreptul de retragere a consimțământului, articolul 7 GDPR).

 • Dreptul de a depune o plangere la o autoritate de supraveghere daca considerati ca prelucrarea datelor este o incalcare a GDPR (dreptul de a depune o plangere la o autoritate de supraveghere, articolul 77 GDPR).

Contact

Daca aveti intrebari sau solicitari legate de prelucrarea datelor personale va puteti adresa Responsabilului pentru protectia datelor la adresa dpo@tandem-learning.ro. Puteti depune sesizari  referitoare la prelucrarea datelor personale  adresate Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, la adresa anspdcp@dataprotection.ro.
Consimtamantul acordat poate fi retras oricand, in mod gratuit, printr-o notificare transmisa la adresa dpo@tandem-learning.ro sau printr-o cerere scrisa trimisa la adresa Bucuresti, Str. Sevastopol, nr. 13-17, Diplomat Business Center, Etaj 2, Apartament 112, Sector 1, 010991.

Termenii şi condiţiile de utilizare se supun legislaţiei române în vigoare.

Contact

~

Adresa:

Str. Sevastopol, nr. 13-17,
Diplomat Business Center,

Etaj 2, Apartament 112
Sector 1, Bucuresti
Cod Postal: 010991

 • White Facebook Icon
 • White LinkedIn Icon
 • Instagram
Va multumim pentru mesaj!
bottom of page