slide1

Un mecanism reglat constant. Pregatire profesionala continua.

slide2

Va trebui sa stii ce inseamna. Te putem invata.

slide1

Performanta din start. Cursuri de calificare profesionala.DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI PRIVIND DISTRIBUȚIA DE ASIGURĂRI (REFORMARE)

Feb 1st 2016, 17:45

In data de 20.01.2016 a fost adoptata reformarea Directivei 2002/92/CE a Parlamentului European si a Consiliului privind distributia de asigurari. Obiecvul principal al reformarii il reprezinta armonizarea dispozitiilor nationale din sectorul distributiei de asigurari si reasigurari.


Directiva aduce noutati in ceea ce priveste pregatirea profesionala a intermediarilor de produse de asigurare. In articolul 10 din directiva sunt detaliate cerințele profesionale și organizatorice.
Statele membre trebuie să se asigure că:


- distribuitorii de asigurări și reasigurări și angajații întreprinderilor de asigurare și de reasigurare care desfășoară activități de distribuție de asigurări și reasigurări au cunoștințele și abilitățile corespunzătoare pentru a-și îndeplini sarcinile și îndatoririle în mod adecvat;


- intermediarii de asigurări și reasigurări, precum și angajații întreprinderilor de asigurare și de reasigurare și angajații intermediarilor de asigurări și de reasigurări respectă cerințele de formare și pregătire profesională continuă, pentru menținerea unui nivel adecvat de performanță, corespunzător rolului pe care îl au pe piaţa asigurărilor;


- instituie și fac publice mecanismele care să le permită să controleze efectiv și să evalueze cunoștințele și abilitățile intermediarilor de asigurări și reasigurări și ale angajaților întreprinderilor de asigurare și de reasigurare și ai intermediarilor de asigurări și de reasigurări, pe baza a cel puțin 15 ore de formare sau pregătire profesională anuală, ținând seama de natura produselor vândute, tipul de distribuitor, rolul pe care îl îndeplinesc și activitatea desfășurată în cadrul distribuitorului de asigurări și reasigurări.


- își adaptează condițiile cerute, în materie de cunoștințe și abilități, în funcție de activitatea specifică de distribuție de asigurări sau reasigurări și de produsele distribuite.


Fiecare stat membru poate impune ca îndeplinirea cerințelor de formare și pregătire să fie dovedită prin obținerea unui certificat.


Cerintele minime privind cunostintele si competentele profesionale pentru distributia produselor de asigurare:


I Riscuri generale clasificate în clasele 1-18 din partea A din anexa I la Directiva 2009/138/CE
(a) cunoștințele minime necesare privind termenii și condițiile polițelor oferite, inclusiv riscurile auxiliare, dacă sunt acoperite de polițe;
(b) cunoștințele minime necesare privind dispozițiile aplicabile care reglementează distribuția de produse de asigurare, cum ar fi legislația privind protecția consumatorilor și legislația relevantă în domeniul fiscalității, social și al muncii;
(c) cunoștințele minime necesare privind gestionarea solicitărilor de despăgubiri;
(d) cunoștințele minime necesare privind gestionarea reclamațiilor;
(e) cunoștințele minime necesare privind evaluarea nevoilor consumatorului;
(f) cunoștințele minime necesare privind piața asigurărilor;
(g) cunoștințele minime necesare privind standardele de deontologie profesională; și
(h) competențele minime necesare în domeniul financiar.


II Produse de investiții bazate pe asigurări
(a) cunoștințele minime necesare privind produsele de investiții bazate pe asigurări, inclusiv termenii și condițiile și primele nete și, dacă este cazul, prestațiile garantate și negarantate;
(b) cunoștințele minime necesare privind avantajele și dezavantajele diverselor opțiuni de investiții pentru titularii de polițe;
(c) cunoștințele minime necesare privind riscurile financiare suportate de titularii de polițe;
(d) cunoștințele minime necesare privind polițele care acoperă riscuri asociate asigurărilor de viață și alte produse de economii;
(e) cunoștințele minime necesare privind organizarea sistemelor de pensii și prestațiile garantate de acestea;
(f) cunoștințele minime necesare privind dispozițiile aplicabile care reglementează distribuția de produse de asigurare, cum ar fi legislația privind protecția consumatorilor și legislația fiscală relevantă;
(g) cunoștințele minime necesare privind piața asigurărilor și piața produselor de economisire;
(h) cunoștințele minime necesare privind gestionarea reclamațiilor;
(i) cunoștințele minime necesare privind evaluarea nevoilor consumatorului;
(j) gestionarea conflictelor de interese;
(k) cunoștințele minime necesare privind standardele de deontologie profesională; și
(l) competențele minime necesare în domeniul financiar.


III Riscuri de viață clasificate în anexa II la Directiva 2009/138/CE
(a) cunoștințele minime necesare privind polițele, inclusiv termenii, condițiile, prestațiile garantate și, dacă este cazul, riscurile auxiliare;
(b) cunoștințele minime necesare privind organizarea sistemului de pensii din statul membru relevant și prestațiile garantate de acesta;
(c) cunoștințe privind dispozițiile aplicabile din legislația privind contractele de asigurare, protecția consumatorilor, protecția datelor, combaterea spălării banilor și, dacă este cazul, legislația relevantă din domeniul fiscal și domeniul social și al muncii;
(d) cunoștințele minime necesare privind piața asigurărilor și piața altor servicii financiare relevante;
(e) cunoștințele minime necesare privind gestionarea reclamațiilor;
(f) cunoștințele minime necesare privind evaluarea nevoilor consumatorului;
(g) gestionarea conflictelor de interese;
(h) cunoștințele minime necesare privind standardele de deontologie profesională; și
(i) competențele minime necesare în domeniul financiar.
Pentru mai multe detalii, va rugam sa accesati textul complet al modificarilor aduse Directivei 2002/92/CE aici.