slide1

Un mecanism reglat constant. Pregatire profesionala continua.

slide2

Va trebui sa stii ce inseamna. Te putem invata.

slide1

Performanta din start. Cursuri de calificare profesionala.Pregătire profesională continuă - intermediari de asigurări și/sau reasigurări


 
 

 Inscriere cursTaxa participare curs


La sala: 280 Lei + TVA eLearning: 150 Lei + TVA

Societatea acorda reduceri de pret pentru 3 sau mai multi cursanti apartinand aceleiasi companii sau pentru cursantii care au mai parcurs anterior alte programe de pregatire la Tandem Learning.

Taxa nu include taxa de examinare sau reexaminare la Institutul de Studii Financiare


Inscriere


Conform Normelor privind calificarea profesionala si pregatirea continua a personalului din asigurari ( Norma ASF Nr. 20/2019 emisa de Comisia de Supraveghere a Asigurarilor) la programele de pregatire profesionala continua se pot inscrie urmatoarele categorii de personal care activeaza in domeniul asigurarilor :

 • Agenti de asigurare persoane fizice
 • Conducatori ai agentilor de asigurare persoane juridice
 • Subagenti
 • Conducatori ai activitatii de bancassurance
 • Persoane fizice care desfasoara activitate de bancassurance
 • Conducatori executivi ai brokerilor de asigurare si/sau reasigurare
 • Brokeri in asigurari/reasigurari
 • Asistenti in brokeraj persoane fizice
 • Conducatori ai asistentilor in brokeraj persoane juridice precum si personalul prpriu cu atributii de intermediere in asigurari
 • Personal propriu al brokerului de asigurare si/sau reasigurare, care are ca principala atributie de serviciu intermedierea contractelor de asigurare si/sau reasigurare.

Mod de organziare


Cursul va fi organizat in sistem e-learning sau la sala. Pentru cursurile organizate la sala, numarul minim de participanti este de 15.


Conditii minime de promovare


Raspuns corect la 32 intrebari (80% din total) = Promovat

Raspuns corect la mai putin de 32 intrebari = Respins


Scopul cursului


 • Cresterea gradului de cunoastere a cadrului legislativ al desfăşurării activităţilor de asigurare şi de intermediere în asigurări, inclusiv cel referitor la protecţia consumatorului, protectia datelor cu caracter personal şi prevenirea şi combaterea spălării banilor.
 • Îmbunătătirea nivelului de cunostinte privind principiile activitatii de asigurare, categoriile de produse de asigurare, piata asigurarilor, institutii specializate
 • Asimilarea principiilor generale privind tehnicile de vanzare si negociere a produselor de asigurare si cele privind etica in asigurari

 


Obiective


La sfarsitul acestui curs, participantii vor atinge urmatoarele obiective:

 • Isi vor imbunatati cunostintele legate de legislatia specifica a activitatii de asigurare si intermediere in asigurari
 • Vor aprofunda elementele legate de tehnicile de vanzare si negociere a produselor si cele privind etica in asigurari
 • Vor fi familiarizati cu principalele clase de produse de asigurari generale cum ar fi asigurarile auto, cele de incendii si alte daune la proprietati, asigurari de raspundere civila, maritime si de transport etc
 • Vor cunoaste tipurile de asigurari de viata practicate in Romania cum sunt asigurarile de viata traditionale si unit-linked, asigurarile de persoane, altele decat cele de viata etc.
 • Vor asimila elementele esentiale ale activitatii de distributie a produselor de asigurari generale si de viata.

Examenul de absolvire


Examenul de absolvire va avea loc dupa parcurgerea orelor de curs obligatorii la sala sau in sistem e-learning. Examenul va avea loc la sediul Institutului de Studii Financiare.

Planificarea cursantilor la examen si pregatirea dosarelor intra in sarcina S.C. Tandem Learning S.R.L. .

Pentru informatii privind taxele de examinare si reexaminare la ISF apasati aici.


Bibliografie


1. *** Suport de curs
 2.  ***Manualul de asigurări pentru intermediari și alte categorii de distribuitori ai produselor de asigurare – coordonator Dan Constantinescu, Institutul de Management în Asigurări – Centrul de cercetare, documentare și publicații
3. *** Legea nr. 136/1995 privind asigurările şi reasigurările în România, publicată în M. Of., Partea I, nr. 303 din 30.12.1995, cu modificările şi completările ulterioare
4. ***Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, publicată în M. Of. Partea I, nr. 148 din 10.04.2000, cu modificările şi completările ulterioare
5. ***Legea nr. 260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren sau inundaţiilor, publicată în M. Of., Partea I nr. 757 din 10.11.2008
6. ***Ordinul nr. 10/2007 pentru punerea în aplicare a Normelor CSA privind Registrul intermediarilor în asigurări şi/sau în reasigurări, publicat in M. Of., Partea I nr. 553 din 14 august 2007, cu modificările şi completările ulterioare
7. ***Ordinul nr. 24/2008 pentru punerea în aplicare a Normelor CSA privind prevenirea şi combaterea spălării banilor şi a finanţării actelor de terorism prin intermediul pieţei asigurărilor, publicat în M. Of., Partea I nr. 12 din 07.01.2009, cu modificările și completările ulterioare
8. *** Ordin nr. 13/2009 pentru punerea în aplicare a Normelor privind procedura de supraveghere, în domeniul asigurărilor, a aplicării sancţiunilor internaţionale, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 555 din 10/08/2009
9. ***Ordinul nr. 23/2009 pentru punerea în aplicare a Normelor privind informaţiile pe care asigurătorii şi intermediarii în asigurări trebuie să le furnizeze clienţilor, precum şi alte elemente pe care trebuie să le cuprindă contractul de asigurare, publicat in M. Of., Partea I nr. 908 din 23.12.2009, cu modificările şi completările ulterioare
10. ***Ordin nr. 4/2010 pentru aprobarea Normelor privind organizarea activităţii de arhivă la asigurători, reasigurători şi intermediari în asigurări şi/sau în reasigurări, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 264 din 22/04/2010.
11. ***Ordin nr. 9/2012 pentru punerea în aplicare a Normelor privind calificarea profesională şi pregătirea continuă a intermediarilor în asigurări, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 329 din 16/05/2012
12. ***Ordin nr. 11/2012 pentru punerea în aplicare a Normelor privind procedura de soluționare a petiţiilor referitoare la activitatea asigurătorilor şi intermediarilor în asigurări, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 367 din 30/05/2012.
13. ***Decizia nr. 400/2012 privind taxele prevăzute de reglementările în domeniul pregătirii profesionale în asigurări şi alte aspecte privind aplicarea acestor reglementări, publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 499 din 20/07/2012.
Recomandată
14. V. Nemeş, Dreptul asigurărilor, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2009
15. E.-C. Petrescu, Marketing în asigurări, Editura Uranus, Bucureşti, 2005
  16. I. Văcărel, Fl. Bercea, Asigurări şi reasigurări, Editura Expert, Bucureşti, 2007
  17. *** Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată în M.Of., Partea I, nr.1066 din 17 noiembrie 2004, cu modificările și completările ulterioare
18. ***Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, publicată în M. Of. Partea I nr. 790 din 12.12.2001, cu modificările şi completările ulterioare
19. ***Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, publicată în M. Of. Partea I nr. 904 din 12.12.2002, cu modificările şi completările ulterioare
20. ***Ordonanţa nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor, republicată în M. Of., Partea I nr. 208 din 28.03.2007, cu modificările şi completările ulterioare