slide1

Un mecanism reglat constant. Pregatire profesionala continua.

slide2

Va trebui sa stii ce inseamna. Te putem invata.

slide1

Performanta din start. Cursuri de calificare profesionala.Pregatire profesionala continua a conducatorilor executivi ai brokerilor de asigurare si/sau reasigurare


 
 

 Inscriere cursTaxa participare curs


La sala: 500 Lei + TVA eLearning: 250 Lei + TVA

Societatea acorda reduceri de pret pentru 5 sau mai multi cursanti apartinand aceleiasi companii sau pentru cursantii care au mai parcurs anterior alte programe de pregatire la Tandem Learning.

Taxa nu include taxa de examinare sau reexaminare la Institutul de Studii Financiare


Inscriere


Conform Normelor privind calificarea profesionala si pregatirea continua a personalului din asigurari ( Norma ASF Nr. 20/2018 emisa de Autoritatea de Supraveghere Financiara) la programele de pregatire profesionala continua se pot inscrie urmatoarele categorii de personal care activeaza in domeniul asigurarilor :

 • Agenti de asigurare persoane fizice
 • Conducatori ai agentilor de asigurare persoane juridice
 • Subagenti
 • Conducatori ai activitatii de bancassurance
 • Persoane fizice care desfasoara activitate de bancassurance
 • Conducatori executivi ai brokerilor de asigurare si/sau reasigurare
 • Brokeri in asigurari/reasigurari
 • Asistenti in brokeraj persoane fizice
 • Conducatori ai asistentilor in brokeraj persoane juridice precum si personalul prpriu cu atributii de intermediere in asigurari
 • Personal propriu al brokerului de asigurare si/sau reasigurare, care are ca principala atributie de serviciu intermedierea contractelor de asigurare si/sau reasigurare.

Mod de organziare


Cursul va fi organizat in sistem e-learning sau la sala. Pentru cursurile organizate la sala, numarul minim de participanti este de 15.


Conditii minime de promovare


Raspuns corect la 32 intrebari (80% din total) = nota 6.


Scopul cursului


 • Cresterea gradului de cunoastere a cadrului legislativ al desfăşurării activităţilor de asigurare şi de intermediere în asigurări, inclusiv cel referitor la protecţia consumatorului, protectia datelor cu caracter personal şi prevenirea şi combaterea spălării banilor.
 • Îmbunătătirea nivelului de cunostinte privind reglementarile contabile, raportarile financiare si tehnice.
 • Asimilarea principiilor de baza privind managementul resurselor umane si managementul organizatiei.

 


Obiective


La sfarsitul acestui curs, participantii vor atinge urmatoarele obiective:

 • Isi vor imbunatati cunostintele legate de legislatia specifica a activitatii de asigurare si intermediere in asigurari.
 • Vor fi familiarizati cu elementele tehnice privind  constatarea si plata daunelor auto, constatarea amiabila de accident, criteriile de stabilire a raspunderii si regimul probator etc.
 • Vor cunoaste aspectele generale privind reglementările contabile actuale în domeniul asigurărilor  din România precum si principii contabile generale şi reguli de evaluare
 • Isi vor insusi conceptele de baza ale asigurarilor, notiunea de risc si protectie la risc.
 • Vor aprofunda elemente de evaluare si recunoastere a elementelor bilantiere.

Examenul de absolvire


Examenul de absolvire va avea loc dupa parcurgerea orelor de curs obligatorii la sala sau in sistem e-learning. Examenul va avea loc la sediul Institutului de Studii Financiare.

Planificarea cursantilor la examen si pregatirea dosarelor intra in sarcina S.C. Tandem Learning S.R.L. .

Pentru informatii privind taxele de examinare si reexaminare la ISF apasati aici.


Bibliografie


 • Legea nr. 136/1995 privind asigurările şi reasigurările în România, publicată în M. Of., Partea I, nr. 303 din 30.12.1995, cu modificările şi completările ulterioare
 • Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, publicată în M. Of. Partea I, nr. 148 din 10.04.2000, cu modificările şi completările ulterioare
 • Legea nr. 260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren sau inundaţiilor, publicată în M. Of., Partea I nr. 757 din 10.11.2008
 • Ordinul nr. 10/2007 pentru punerea în aplicare a Normelor CSA privind Registrul intermediarilor în asigurări şi/sau în reasigurări, publicat în M. Of., Partea I nr. 553 din 14 august 2007, cu modificările şi completările ulterioare
 • Ordinul nr. 24/2008  pentru punerea în aplicare a Normelor CSA privind prevenirea şi combaterea spălării banilor şi a finanţării actelor de terorism prin intermediul pieţei asigurărilor, publicat în M. Of., Partea I nr. 12 din 07.01.2009
 • Ordinul nr. 23/2009 pentru punerea în aplicare a Normelor privind informaţiile pe care asigurătorii şi intermediarii în asigurări trebuie să le furnizeze clienţilor, precum şi alte elemente pe care trebuie să le cuprindă contractul de asigurare, publicat în M. Of., Partea I nr. 908 din 23.12.2009, cu modificările şi completările ulterioare
 • Ordinul nr.15/2010 pentru punerea în aplicare a Normelor privind autorizarea brokerilor de asigurare și/sau de reasigurare, precum și condițiile de menținere a acesteia, publicat în M.Of., Partea I, nr.14 din 6 ianuarie 2011
 • * * * Ordinul nr.4/2010 pentru aprobarea Normelor privind organizarea activității de arhivă la asigurători, reasigurători și intermediari și/sau în reasigurări, publicat în  M.Of., Partea I,  nr.264 din 22 aprilie 2010, cu modificările și completările ulterioare
 • Ordinul nr.18/2009 pentru aprobarea Normelor privind principiile de organizare a unui sistem de control intern și management al riscurilor, precum și organizarea și desfășurarea activității de audit intern la asigurători/reasigurători, publicat în M.Of., Partea I, nr.621 din 16 septembrie 2009, cu modificările și completările ulterioare
 • Ordinul nr.16/2009 pentru punerea în aplicare a Normelor privind autorizarea asigurărilor, publicat în M.Of., Partea I, nr.569 din 14 august 2009, cu modificările și completările ulterioare
 • Ordinul nr.3/2010 pentru aprobarea Normelor prudențiale referitoare la rezolvarea reclamațiilor privind activitatea asigurătorilor, reasigurătorilor și intermediarilor în asigurări și/sau reasigurări, publicat în M.Of., Partea I, nr.226 din 9 aprilie 2010, cu modificările și completările ulterioare
 • Legea nr.82/1991 –Legea contabilității, republicată în M.Of., Partea I, nr.454 din 18 iunie 2008, cu modificările și completările ulterioare 
 • * Ordinul nr.3129/2005 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene specifice domeniului asigurărilor, publicat în M.Of., Partea I, nr.1187 din 29 decembrie 2005, cu modificările și completările ulterioare