slide1

Un mecanism reglat constant. Pregatire profesionala continua.

slide2

Va trebui sa stii ce inseamna. Te putem invata.

slide1

Performanta din start. Cursuri de calificare profesionala.Calificarea profesională a conducatorilor executivi ai brokerilor de asigurare si/sau reasigurare


 
 

 Inscriere cursTaxa participare curs


La sala: 450 Lei + TVA eLearning: 300 Lei + TVA

Societatea acorda reduceri de pret pentru 3 sau mai multi cursanti apartinand aceleiasi companii sau pentru cursantii care au mai parcurs anterior alte programe de pregatire la Tandem Learning.

Taxa nu include taxa de examinare sau reexaminare la Institutul de Studii Financiare


Inscriere


Conform Normelor privind calificarea profesionala si pregatirea continua a personalului din asigurari (Ordinul 9/2012 emis de Autoritatea de Supraveghere Financiara) la programele de calificare profesionala se pot inscrie persoane fizice cu domiciliul sau rezidenta in Romania ori in Spatiul Economic European care detin o diploma de bacalaureat ori, respectiv al document echivalent, tradus in limba romana si legalizat.


Mod de organziare


Cursul va fi organizat in sistem e-learning sau la sala. Pentru cursurile organizate la sala, numarul minim de participanti este de 15.


Conditii minime de promovare


Raspuns corect la 19 intrebari (76% din total) = nota 6.


Scopul cursului


  • Cresterea gradului de cunoastere a cadrului legislativ al desfăşurării activităţilor de asigurare şi de intermediere în asigurări, inclusiv cel referitor la protecţia consumatorului, protectia datelor cu caracter personal şi prevenirea şi combaterea spălării banilor.
  • Îmbunătătirea nivelului de cunostinte privind principiile activitătii de asigurare, categoriile de produse de asigurare, piaţa asigurărilor, instituţii specializate.
  • Asimilarea principiilor de bază privind managementul resurselor umane si managementul organizatiei.

Obiective


La sfarsitul acestui curs, participantii vor atinge urmatoarele obiective:

  • Vor acumula cunostintele necesare in ce priveste legislatia specifica asigurarilor generale si de intermediere in asigurari
  • Vor cunoaste cadrul legislativ al activitatilor de protectie a consumatorului, prevenirea si combaterea spalarii banilor, protectia datelor cu caracter personal
  • Isi vor insusi conceptele de baza ale asigurarilor, notiunea de risc si protectie la risc.
  • Vor invata notiunile esentiale despre tipologia asigurarilor, specificul principalelor categorii de produse, piata asigurarilor, institutiile specializate
  • Cursantii se vor familiariza cu elementele de etica in asigurari
  • Vor invata notiuni de managementul resurselor umane si managementul organizatiei

Examenul de absolvire


Examenul de absolvire va avea loc dupa parcurgerea orelor de curs obligatorii la sala sau in sistem e-learning. Examenul va avea loc la sediul Institutului de Studii Financiare.

Planificarea cursantilor la examen si pregatirea dosarelor intra in sarcina S.C. Tandem Learning S.R.L. .

Pentru informatii privind taxele de examinare si reexaminare la ISF apasati aici.


Bibliografie


 1. *** Suport de curs
    2.  ***Manualul de asigurări pentru intermediari și alte categorii de distribuitori ai produselor de asigurare – coordonator Dan Constantinescu, Institutul de Management în Asigurări – Centrul de cercetare, documentare și publicații
3. ***Legea nr. 136/1995 privind asigurările şi reasigurările în România, publicată în M. Of., Partea I, nr. 303 din 30.12.1995, cu modificările şi completările ulterioare
4. ***Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, publicată în M. Of. Partea I, nr. 148 din 10.04.2000, cu modificările şi completările ulterioare
5. ***Legea nr. 260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren sau inundaţiilor, publicată în M. Of., Partea I nr. 757 din 10.11.2008
6. ***Ordinul nr. 10/2007 pentru punerea în aplicare a Normelor CSA privind Registrul intermediarilor în asigurări şi/sau în reasigurări, publicat in M. Of., Partea I nr. 553 din 14 august 2007, cu modificările şi completările ulterioare
7. ***Ordinul nr. 24/2008 , modificat și completat prin Ordinul nr. 5/2011, pentru punerea în aplicare a Normelor CSA privind prevenirea şi combaterea spălării banilor şi a finanţării actelor de terorism prin intermediul pieţei asigurărilor, publicat în M. Of., Partea I nr. 12 din 07.01.2009
8. ***Ordin nr. 3/2009  pentru punerea în aplicare a Normelor privind forma şi conţinutul raportărilor financiare şi tehnice pe care trebuie să le întocmească brokerii de asigurare şi/sau reasigurare, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 171 din 19/03/2009.
9. ***Ordin nr. 11/2009 pentru punerea în aplicare a Normelor privind cuantumul şi termenul de plată a taxei de funcţionare datorate de asigurători şi de brokerii de asigurare, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 512 din 27/07/2009.
10. *** Ordinul nr. 23/2009 pentru punerea în aplicare a Normelor privind informaţiile pe care asigurătorii şi intermediarii în asigurări trebuie să le furnizeze clienţilor, precum şi alte elemente pe care trebuie să le cuprindă contractul de asigurare, publicat in M. Of., Partea I nr. 908 din 23.12.2009, cu modificările şi completările ulterioare
11. ***Ordin nr. 4/2010 pentru aprobarea Normelor privind organizarea activităţii de arhivă la asigurători, reasigurători şi intermediari în asigurări şi/sau în reasigurări, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 264 din 22/04/2010.
12. ***Ordin nr. 15/2010 pentru punerea în aplicare a Normelor privind autorizarea brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare, precum şi condiţiile de menţinere a acesteia, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 14 din 06/01/2011, cu modificările și completările ulterioare.
13. *** Ordin nr. 1/2011 pentru punerea în aplicare a Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor, capitalurilor proprii şi a tranzacţiilor privind activitatea de asigurare şi de reasigurare ale asigurătorilor/reasigurătorilor şi brokerilor de asigurare/reasigurare,  publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 57 din 24/01/2011.
14. ***Ordin nr. 6/2012 pentru modificarea unor acte normative privind termenul maxim de depunere în conturile sigurătorilor a primelor de asigurare încasate de intermediarii în asigurări, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 225 din 04/04/2012.
15. ***Ordin nr. 9/2012 pentru punerea în aplicare a Normelor privind calificarea profesională şi pregătirea continuă a intermediarilor în asigurări, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 329 din 16/05/2012
16. ***Ordin nr. 11/2012 pentru punerea în aplicare a Normelor privind procedura de soluționare a petiţiilor referitoare la activitatea asigurătorilor şi intermediarilor în asigurări, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 367 din 30/05/2012.
17. ***Decizia nr. 400/2012 privind taxele prevăzute de reglementările în domeniul pregătirii profesionale în asigurări şi alte aspecte privind aplicarea acestor reglementări, publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 499 din 20/07/2012.
Recomandată
18. V. Nemeş, Dreptul asigurărilor, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2009
19. E.-C. Petrescu, Marketing în asigurări, Editura Uranus, Bucureşti, 2005
  20. I. Văcărel, Fl. Bercea, Asigurări şi reasigurări, Editura Expert, Bucureşti, 2007
21. ***Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, publicată în M. Of. Partea I nr. 790 din 12.12.2001, cu modificările şi completările ulterioare
22. ***Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, publicată în M. Of. Partea I nr. 904 din 12.12.2002, cu modificările şi completările ulterioare
23. ***Ordonanţa nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor, republicată în M. Of., Partea I nr. 208 din 28.03.2007, cu modificările şi completările ulterioare
*)   cel puțin doi lectori diferiți pentru fiecare secțiune din tematica programului de pregătire.